02/05/23 – Free event for 50+ in Bryngarw Country Park

AM DDIM!
DIGWYDDIAD NEWYDD AM OEDRANNAU 50+ YN CYDWEITHIO GYDA Age Cymru
DYDD MAWRTH, 2 MAY – 10YB-12YP – Parc Gwledig Bryngarw – CF32 8UU
Mae Spring Forward AUR i gyd am wella lles a chynyddu creadigrwydd trwy’r awyr agored. Teimlo’n well yn yr awyr agored a mwynhau bach o amser gyda phobl eraill.
Oedrannau 50+, cysylltwch gyda [email protected] am fwy o wybodaeth ac i archebu lle
🍃
FREE!
NEW EVENT FOR AGES 50+ IN COLLABORATION WITH Age Cymru
TUESDAY, 2ND MAY 10AM-12PM – Bryngarw Country Park – CF32 8UU
Spring Forward GOLD is all about improving wellbeing and increasing creativity through the outdoors. Feel better in the outdoors and enjoy some time spent with others.
Ages 50+, contact [email protected] for more information and to book a space!