Skip to content

Mae Tanio Cymru yn elusen sy’n gweithredu trwy gyllid o Gyngor Celfyddydau Cymru ac amryw o wahanol sefydliadau cymhorthdal. Er mwyn cefnogi anghenion y bobl rydyn ni yn barod yn helpu, a’r bobl sydd o hyd yn wynebu rhwystrau i ddefnyddio ein gwasanaethau, mae’n hanfodol bod ni o hyd yn codi arian i sicrhau darpariaeth barhaol o wasanaethau a darparu gwasanaethau newydd ar gyfer pobl sydd ddim ar hyn o bryd yn elwa o gelfyddydau yn eu cymuned. 

Mae nifer o ffyrdd y gallwch chi gefnogi Tanio. 

  • Gallwch wneud cyfraniad uniongyrchol i ein PayPal. 
  • Gallwch gefnogi un o ein digwyddiadau. 
  • Gallwch gyfrannu deunyddiau. 
  •  Gallwch rannu’n gwaith rydyn ni’n gwneud ar gyfryngau cymdeithasol. Siaradwch amdanom ni a rhannu profiadau gyda phobl eraill. 

Yr ap #easyfundraising yw’r ffordd hawsach i godi arian ar gyfer Tanio pryd rydych chi’n siopa ar eich ffôn symudol. Mae’n hollol DDI-DÂL ac ar gael ar iOS ac Android, felly lawrlwytho fo nawr os gwelwch yn dda er mwyn peidio colli mas ar unrhyw gyfraniadau ar gyfer ni! 

 https://www.easyfundraising.org.uk/easyfundraising-app/?utm_medium=productadoption&utm_source=social&utm_campaign=raisemore&utm_content=rmappfb1 

Rydyn ni fel tîm ar holl bobl rydyn ni’n cefnogi yn wythnosol yn ddiolchgar iawn am unrhyw beth allwch gyfrannu. 

Gyda’ch help, bydd mwy o bobl yn elwa o’r effaith bendigedig all celf a mynegiad cael yn ein cymuned.