Skip to content

Lle i Anadlu

Beth yw Lle i Anadlu:

Grwpiau creadigol wythnosol ar gyfer iechyd, lles a hapusrwydd. Dewch i drio mas celf, cerddoriaeth, symudiad ac ysgrifennu creadigol mewn amgylchedd cyfeillgar a gefnogol. Does dim angen unrhyw brofiad i ddod a chymryd rhan, rydyn ni’n darparu’r holl ddeunyddiau ac offer ac mae’r grwpiau i gyd am DDIM.

‘Mae Lle i Anadlu wedi rhoi’r hyder o’n i wedi colli i fi ac wedi helpu fi gadael fy nhŷ a chwrdd â phobl newydd. Dwi’n argymell o i bawb.’

Pwy yw o ar gyfer?

Unrhyw un sydd dros 18 oed yn byw mewn neu yn agos i fwrdeistref Pen-y-bont.

Os ydych chi’n cael trafferth gydag unigedd neu ynysiad, iechyd meddwl neu gorfforol gwael neu jyst yn teimlo’r angen am wyneb cyfeillgar, ffeindiwch grŵp yn agos i chi a dewch ymlaen.

Beth yw’r lles I fi?

Mae cyfranogion wedi adrodd nifer o elwau o ddod i’r grwpiau, yn cynnwys:MicrosoftTeams-image (6)

  • Angen gostyngol am feddyginiaeth
  • Adeiladu rhwydweithiau cefnogaeth
  • Teimlo’n well
  • Mwy o gysylltiadau cymdeithasol
  • Ffrindiau newydd
  • Gallu deall ac ymdopi gydag emosiynau
  • Datblygu sgiliau cyfathrebu ac empathi
  • Hunan-barch gwell

Pryd yw o?

Mae grwpiau yn rhedeg yn wythnosol ond yn cael egwyl o gwmpas gwyliau ysgol.

 

Pen-y-bont Canolog

Dydd Llun 

1yp – 2:30yp

Mental Health Matters

Union Offices

Quarella Road

CF31 1JW

Ffocws ar gerddoriaeth

 

 

Cwm Ogwr

Dydd Mawrth

11yb – 1yp

Clwb Bechgyn a Merched Wynham

14-16 Dunraven Place

CF32 7ET

 

 

 

Betws

Dydd Mercher 

11yb – 1yp

Canolfan Cyfryngau Sardis,

Heol Dewi Sant,

CF32 8SU

 

 

Porthcawl

Dydd Mercher 12.30yb – 2.30yp

Canolfan Cymunedol Awel-y-Mor

Hwtchwns Terrace

CF36 5TN

Parc Bryngarw 

Dydd Gwener 

2yp – 4yp

Canolfan Addysg Y Nyth

Parc Gwledig Bryngarw

CF32 8UU

Sign Up or Refer to Breathing Space