Gwneud y Celfyddydau’n Gynhwysol

Rydym yn gweithio gyda

Phobl o bob oed, gallu a rhywedd, yn ddieithriad.

Calon a Chraidd ein Hethos

Credwn fod creadigrwydd ar bob ffurf yn helpu i wneud pobl yn iachach ac yn hapusach, gan wella eu llesiant cyffredinol.

GWELWCH EIN PROSIECTAU

Creadigrwydd ar gyfer Llesiant - Presgripsiynu Cymdeithasol


Gweithgareddau Creadigrwydd sy'n Canolbwyntio ar yr Unigolyn (PCC) ar gyfer Llesiant

Darn Bach o Jamaica mewn Congl Fach o Bort Talbot


Hynafgwyr Affro-Caribïaidd a ymgartrefodd ym Mhort Talbot yn y 1950au.

Ysgol Goedwig


Celf Coetir a Dysgu Awyr Agored

Dweud yn Blaen ac yn Syml


Prosiect 5 mis i bobl ifanc gyda diabetes math 1

Diwrnod Meddwlgarwch Bella


Animeiddiad Ymwybyddiaeth Ofalgar am Bella, Ar y Cyd â Phlant o Ysgol Coed Y Gof

Proms Teuluol 2018 a 2019 yn Neuadd Dewi Sant


Mae corau yn ychwanegu eu lleisiau i'r prom

O ble y down

Tanio - Celfyddydau Cymunedol y Cymoedd a’r Fro

DARGANFOD MWY AMDANOM NI

I ble yr ydym yn mynd

Beth am weld i ble yr ydym yn mynd

DARGANFOD MWY

Beth sy’n ein hysbrydoli

yn Tanio - Cymoedd a'r Fro

Cael eich ysbrydoli