Skip to content
Chris Lloyd

Chris Lloyd

Gwneuthurwr Ffilmiau Preswyl

Ar ôl cwblhau fy BA mewn Ffilm yn USW yn 2017, des i’n gymrawd o Ysgoloriaeth Greadigol Weston Jerwood a gyflwynodd fi’n gadarn i’r celfyddydau a sut y gallaf gymhwyso fy sgiliau iddo. Ers hynny, rwyf wedi gweithio dros y byd i rai o enwau mwyaf dylanwadol ym maes rhaglenni theatr, ffilm a hanes. 

Dwi’n hoff iawn o hanes, teithio, goryfed gwylio hen gomedi sefyllfa Brydeinig a fy nghath, Dobby. Mae cyfeiriadau nodedig eraill yn mynd i sglodion a fy nghariad, Olivia. 

 

Beth yw eich tip gorau hunan-ofal?

Gwnewch rywbeth drosoch eich hun bob dydd. Does dim rhaid iddo fod yn ddiwylliedig nac yn cymryd llawer o amser bob amser, ond gallai fod yn darllen pennod o’ch llyfr neu’n gwylio ffilm. Weithiau, mae bywyd i gyd yn cymryd llawer o waith wrth i ni geisio sicrhau bod y rhai o’n cwmpas yn cael gofal ond mae’r un mor bwysig i ofalu amdanoch eich hun hefyd. 

 

Beth yw dy hoff gif?

flossing-jack