Gweithdy Torch NadoligWhen: Dydd Mercher 4ydd Rhagfyr 1.00pm - 3.00pm

Where: Tanio - Celfyddydau Cymunedol Cwm a Bro Heol Dewi Sant Betws

How Much: Am ddim

Rydyn ni’n gwneud torchau hardd i addurno’ch drws ffrynt neu’ch tŷ ar gyfer nadolig, neu’r profiad sydd ei angen, dewch â llwch o ysbryd nadolig ac awydd am friwgig a hufen!!

Gŵyl Deuluol a Diwrnod AgoredWhen: Dydd Sadwrn 31 Awst o 11.00am - 5.00pm

Where: Tanio - Celfyddydau Cymuned Cwm ac Bro, Heol Dewi Sant, Betws. CF32 8SU

How Much: Am ddim

Dewch i ymuno â ni ar gyfer gŵyl deuluol a diwrnod agored mewn Celfyddydau Cymuned Cwm ac Bro. Diwrnod gwych i’r teulu i gyd!

Barbeciw am ddim, Wyneb Am DdimPeintio, Cerddoriaeth Fyw Am Ddim, Am ddim Celf a Chrefft Gweithgareddau.

Mwynhewch bqq blasus a threuliwch amser gyda phobl yn eich cymuned.

Rhaid i bob plentyn fod yng nghwmni oedolyn cyfrifol bob amser.

Dweud yn Blaen ac yn SymlWhen: Dydd Mawrth 18 Mehefin am 4pm

Where: Y Pod, Neuadd Gwyn, Stryd y Berllan, Castell-nedd, Gorllewin Morgannwg SA11 1DU

Tanio – Celfyddydau Cymunedol Cwm a Bro a Diabetacells yn cyflwyno’r dangosiad cyntaf o Dweud yn Blaen ac yn Syml! 

gyda diabetes math 1 a’u gofalwyr, gellir defnyddio’r ffilmiau hyn i lywio a helpu eraill i ddeall mwy am ddiabetes math 1.

Os hoffech ragor o wybodaeth am y prosiect cysylltwch â Katja ar 01656 729246, neu e-bostiwch: [email protected]

Just A Likkle Piece Of Jamaica Inna Port TalbotWhen: 22 Mehefin 2019

Where: Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

I nodi Diwrnod Windrush, bydd y ffilm Just ah likkle piece of Jamaica inna Port Talbot yn cael ei dangos yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru. Gweler ein tudalen prosiectau am fanylion ynglŷn â hyn ac ewch i’r Adran Beth Sydd Ymlaen ar wefan Sain Ffagan i gael mwy o wybodaeth am ddangosiadau ffilm.

Y Ferch a Newidiodd y BydMae’r Ferch a Newidiodd y Byd yn weithdy perfformio cyfranogol i enethod Blwyddyn 6 sy’n trosglwyddo i ysgol uwchradd. Mae’r prosiect wedi cael ei ddylunio a’i berfformio gan fyfyrwyr ail flwyddyn Astudiaethau Drama Gymhwysol o Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, Abertawe. Mae’r myfyrwyr wedi bod yn gweithio â’n Gweithiwr Celfyddydau Cymunedol, Alys Byrne, i archwilio merched ysbrydoledig, heddiw ac ers talwm a frwydrodd, er gwaethaf popeth, i gyflawni pethau gwych, sy’n ei dro wedi effeithio’n gadarnhaol ar fywydau merched a genethod heddiw.

Bydd y gweithdai yn teithio i ysgolion yn Abertawe a Phen-y-bont ar Ogwr yn ystod mis Mai, a byddant yn ysbrydoli ac yn cymell cyfranogwyr i anelu yn uchel a gosod nodau uchelgeisiol i greu eu straeon unigol eu hunain.

Os hoffech ragor o wybodaeth am y prosiect cysylltwch ag Alys ar 01656 729246, neu e-bostiwch: [email protected]

Corau Rhys MeirionMae S4C wedi bod yn ffilmio yn Oasis. 

Cadwch eich llygaid ar agor am y rhaglen hon.

Ei henw yw Corau Rhys Meirion.

Bydd yn cael ei darlledu ar S4C ar 2 Mai am 8.25pm.