Darn Bach o Jamaica mewn Congl Fach o Bort Talbot

Hynafgwyr Affro-Caribïaidd a ymgartrefodd ym Mhort Talbot yn y 1950au.

Prosiect gosodwaith ymgollol sy’n cynnwys straeon digidol, ffotograffiaeth a seinwedd yw ‘Darn bach o Jamaica mewn congl fach o Bort Talbot’. Ei fwriad yw cofnodi straeon a hanesion personol Hynafgwyr Affro-Caribïaidd a ymgartrefodd ym Mhort Talbot yn y 1950au.

Llwyddodd y prosiect i gofnodi straeon sy’n dwyn ynghyd gyfoeth ac amrywiaeth y dref ddiwydiannol hon ar gyfer cynulleidfa ehangach.

Denodd arddangosfa yng Nghanolfan Siopa Aberafan gannoedd o bobl a ddaeth i wylio’r ffilmiau a gweld yr arddangosfa. Cawsom wahoddiad i roi cyflwyniad yn niweddglo Mis Hanes Pobl Dduon a gynhaliwyd yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru. Bydd rhai o’r arteffactau, y straeon a’r lluniau’n rhan o arddangosfa barhaol yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru. Yn awr, rydym yn cynllunio ail gam y prosiect rhyfeddol hwn. Byddwn yn mynd â’r arddangosfa ar daith i ysgolion a chanolfannau cymunedol yng Nghastell-nedd/Port Talbot a bydd y prosiect yn cael ei arddangos yn Adeilad Pierhead, Caerdydd yn ystod mis Ebrill 2020.

Gweithwyr Prosiect: Tracy Pallant a Faith Walker

Os hoffech gael mwy o wybodaeth am y prosiect hwn, cysylltwch â Tracy Pallant ar 01656 729246 neu [email protected]

Dyfyniadau

"Maen nhw’n arloeswyr. Fe ddaethon nhw i wlad hollol wahanol i’w gwlad nhw – fe wnaethon nhw Bort Talbot yn gartref iddyn nhw eu hunain."

Faith Walker (Hwylusydd)

"Fe ddes i yma yn 1956. Roedd gan fy ngŵr swydd gyda’r cwmni dur. Pawb a ddaeth yma o Jamaica – fe wnes i ddysgu iddyn nhw’r Ffordd Gymreig o fyw."

Mrs G (Un a gymerodd ran yn y prosiect)

"Cefais fy ysbrydoli gan y fideo a oedd yn ail-fyw profiadau fy hynafgwyr. Cafodd cymaint o atgofion eu deffro, ac mae’n beth da bod hynafgwyr Port Talbot yn adrodd y straeon a’r profiadau a gawson nhw ar ôl symud. Ond fe fetia i fod yna wirionedd yng ngeiriau’r gân – ble bynnag y gosodaf fy nghap, dyna fy nghartref."

Mrs Headman a Mrs Hall (Rhai a gymerodd ran yn y prosiect)

"Cefais fy ysbrydoli gan y fideo a oedd yn ail-fyw profiadau fy hynafgwyr. Cafodd cymaint o atgofion eu deffro, ac mae’n beth da bod hynafgwyr Port Talbot yn adrodd y straeon a’r profiadau a gawson nhw ar ôl symud. Ond fe fetia i fod yna wirionedd yng ngeiriau’r gân – ble bynnag y gosodaf fy nghap, dyna fy nghartref."

Lorna (un o ymwelwyr canolfan siopa Aberafan a ddaeth i weld yr arddangosfa)

Oriel

Fideos