Diwrnod Meddwlgarwch Bella

Prosiect Cydweithio Creadigol, Cyngor Celfyddydau Cymru

Animeiddiad Ymwybyddiaeth Ofalgar am Bella, Ar y Cyd â Phlant o Ysgol Coed Y Gof

Tanio – Cydweithiodd Celfyddydau Cymunedol Cwm a Bro ag Ysgol Coed Y Gof, ysgol cyfrwng Cymraeg yng Nghaerdydd, ar brosiect Cydweithio Creadigol, Cyngor Celfyddydau Cymru. Defnyddiwyd y grant i hyrwyddo’r agenda lles yn yr ysgol, i greu adnoddau ar gyfer ymwybyddiaeth ofalgar, yn enwedig o ran yr iaith Gymraeg, ac i feithrin partneriaethau a dysgu creadigol rhwng disgyblion, artistiaid ac athrawon. Dechreuodd y disgyblion a’r athrawon eu taith drwy weithio ag ymarferydd ymwybyddiaeth ofalgar Caroline Martin a gyflwynodd yr ymarfer o ymwybyddiaeth ofalgar iddynt. Gweithiodd Tracy Pallant ac Amy Peckham ar fideo y tu ôl i’r llenni gyda disgyblion, gan ddogfennu eu taith ymwybyddiaeth ofalgar. Daeth y gwneuthurwr ffilmiau Jane Hubbard i weithio â’r disgyblion dros gyfnod o 4 mis i greu ffilm animeiddiedig fer, drwy gyfuniad o weithdai ysgrifennu, celf ac animeiddio. Y canlyniad oedd ffilm animeiddiedig fer, Diwrnod Meddwlgarwch Bella, yn Gymraeg a Saesneg, ynghyd â dau gyfrwng animeiddiedig, a fydd yn cael eu defnyddio fel adnoddau i hyrwyddo ymwybyddiaeth ofalgar i ddisgyblion eraill yn yr ysgol. Cymerodd y prosiect risgiau ac roedd gofyn i ni fod yn arloesol. Y canlyniad oedd rhaglen llawn hwyl, dan arweiniad plant, a greodd sawl cyfle dysgu ar amrywiaeth o lefelau.

Gweithwyr Prosiect Tracy Pallant, Jane Hubbard ac Amy Peckham

Os hoffech ragor o wybodaeth am y prosiect cysylltwch â Tracy Pallant ar 01656 729246 neu [email protected]

Oriel

Fideos