O Efrog Newydd i Bontycymer

Prosiect yn ymwneud â’r Teulu Anderson

Y Teulu Anderson, cwmni o Ddiddanwyr Syrcas enwog a ymgartrefodd ym Mhontycymer

Diolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol, cyllid gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri a Chyngor Celfyddydau Cymru, bydd disgyblion o ysgolion cynradd yng Nghwm Garw yn dysgu am y Teulu Anderson, sef teulu o ddiddanwyr syrcas a neuaddau cerdd a ddaeth i’r Cwm yn 1912 i redeg yr Hippodrome.

Gwnaeth y teulu gyfraniad eithriadol at y gymuned leol yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf trwy gynnal digwyddiadau a pherfformiadau i godi arian ar gyfer teuluoedd lleol a chynnig powlen o gawl i bawb yn y gymuned bob dydd.

Bydd plant o bob un o’r ysgolion yn gweithio gydag artistiaid y Tanio – Cymoedd a’r Fro a’r cwmni syrcas Organised Kaos i ddysgu mwy am y stori trwy gyfrwng syrcas, drama, canu, ysgrifennu creadigol a chelf. Hefyd, byddant yn dysgu sgiliau newydd a fydd yn eu galluogi i archifo’r deunyddiau sy’n gysylltiedig â’r prosiect. Bydd Cymdeithas Dreftadaeth Cwm Garw yn ymweld â phob ysgol gydag ‘arddangosfa mewn siwtces’ i rannu straeon a phethau cofiadwy’n ymwneud â bywyd yng Nghwm Garw yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf.

Mae’r prosiect wedi’i ysbrydoli gan y llyfr The Rink gan Paul Howells, awdur lleol, a chan arddangosfa o baentiadau’n seiliedig ar y teulu gan yr artist Kevin Sinnott o Gwm Garw.

 

Defnyddir lluniau o’r teulu Anderson gyda chaniatâd hawlfraint Paul Howells – P Howells

Gweithwyr Prosiect: Alys Byrne ac Alison McGann

Os hoffech gael mwy o wybodaeth am y prosiect, cysylltwch ag Alys Byrne ar 01656 729246 neu [email protected]

Dyfyniadau

"Diolch yn fawr iawn. Cafodd y plant brofiad gwych a chyfleoedd dysgu na fyddem wedi gallu cynnig"

Lynsey Lewis ((Ysgol Gynradd Betws))

"Roedd y plant wedi mwynhau cael derbyn y cynnwys gan rywun heblaw am eu hathro dosbarth, yn ogystal â'r gweithdai ymarferol oedd yn hynod ddiddorol. Roedd y prosiect hefyd yn annog disgyblion i drafod eu treftadaeth gartref gyda'u teuluoedd, ac i gymryd mwy o falchder a diddordeb yn y gymuned"

Rhea Quinn ((Ysgol Gynradd Blaengarw))

"Roedd yn brosiect gwych. Mae'r holl staff a phlant wedi ei fwynhau ac wedi cymryd diddordeb llwyr ynddo. Roedd gwybodaeth yr hwyluswyr yn helaeth, ac roeddynt wedi cymryd diddordeb llwyr yn y plant"

Jo Blackman ((Ysgol Gynradd Tynyrheol))

Oriel

Cyfryngau

Hysbyseb Andersons

Download File

Sefydlu Canolfan

Download File

Y Rhyfel

Download File

Ode at Y Llawer

Download File

Cyrraedd Mewn Pontycymmer

Download File