Band a Chôr y Byd Oasis

Prosiect Cerdd sy’n gweithio gyda Cheiswyr Lloches a Thrigolion Lleol yn Oasis

Band a Chôr y Byd Oasis

Sefydlwyd Côr a Band y Byd Oasis yn 2015 gan Tanio – Celfyddydau Cymunedol Cwm ac Bro. Mae’n cael ei hwyluso gan Laura Bradshaw, ac mae wedi cael cefnogaeth gan wahanol gyrff cyllido. Mae’r prosiect yn cyfrannu at Iechyd a Llesiant ceiswyr lloches a ffoaduriaid ac mae wedi cael effaith gadarnhaol ar y gymuned yn gyffredinol.

Bob dydd Llun rydym yn cynnal sesiynau ar gyfer menywod yn unig, a hefyd sesiynau cymysg.

Gan fod pobl yn cael eu symud yn ddirybudd i rannau eraill o’r DU yn rheolaidd, mae aelodau Band a Chôr y Byd Oasis yn newid yn barhaus.

Mae gennym rwydwaith hynod gefnogol o gantorion a cherddorion gwirfoddol. Mae’r cwlwm rhwng y bobl anhygoel yma a ddaw o bedwar ban byd ac sy’n creu cerddoriaeth gyda’i gilydd, yn ogystal â’r rhwystrau lu y mae’r prosiect yn eu chwalu ar hyd y ffordd, yn dystiolaeth fod y prosiect yn un eithriadol o arbennig ac unigryw.

Erbyn hyn mae gennym sesiwn ddawns wythnosol gyda June Campbell Davies. Mae dawnsio’n diwallu rhyw angen o fewn y grŵp ac yn helpu’r aelodau i ddianc rhag eu helbulon am gyfnod.

Gweithwyr Prosiect – Laura Bradshaw a Tracy Pallant

Os hoffech gael mwy o wybodaeth am y prosiect, cysylltwch â Tracy Pallant ar 01656 729246 neu [email protected]

Dyfyniadau

“Rydw i mor falch o’r hyn yr ydym wedi’i gyflawni.”

Anharad (Canolfan Gelfyddydau Pontio – Bangor)

“Mae’r gerddoriaeth yn ysgafnhau’r baich trwm yr ydych yn ei gario. Mae cerddoriaeth yn eich gollwng yn rhydd.”

Mauda (Un sy’n cymryd rhan yng Ngrŵp Cerdd Oasis)

Oriel

Fideos