Pontio’r Bwlch

Ymyriad yn seiliedig ar Ddrama Gymhwysol

Gweithio gydag Oedolion Ifanc yn y Bont

Prosiect dwy flynedd a hanner a ariannwyd gan Sefydliad Paul Hamlyn ar y cyd â Darpariaeth Amgen y Bont, ac a hwyluswyd gan yr ymarferydd Izzy Rabey, oedd Pontio’r Bwlch. Ei nod oedd archwilio’r manteision sydd ynghlwm wrth ymyriad seiliedig ar Ddrama Gymhwysol gyda phobl ifanc ar y Sbectrwm Awtistig.

Yn ystod y prosiect gwelwyd disgyblion yn mynd i’r afael â phynciau creadigol yn y coleg, yn cwblhau prosiectau gyda dramodwyr ac actorion proffesiynol, ac yn perfformio mewn theatrau a lleoliadau cerdd proffesiynol ar hyd a lled Caerdydd.

Drwy gydol y ddwy flynedd bu Izzy yn arwain y prosiect. Ochr yn ochr â pherfformiadau cerdd a drama a grëwyd, aethpwyd ati hefyd i ymgysylltu â’r gymuned ‘theatr a cherdd’ broffesiynol yng Nghymru. Mae prosiectau a gynhaliwyd yn cynnwys Ymchwilio a Datblygu perfformiad Cwmni Theatr Run Amok o ‘Microwave’ gan Elinor Cook (2017), lle yr aeth disgyblion y Bont ati i greu ymatebion ysgrifenedig i’r ddrama a llunio’r testun mewn gweithdai gydag actorion proffesiynol a chyda’r dramodydd. Wedyn, cafodd y gwaith ei berfformio yn The Other Room Theatre, Caerdydd. Yn 2018, arweiniodd Izzy brosiect o’r enw ‘Over Troubled Water’, lle y bu disgyblion o’r Bont yn cyfarwyddo actorion proffesiynol mewn darnau a ysgrifennwyd ganddynt hwy eu hunain.

Prosiect cerdd a gynhaliwyd yn 2018 oedd ‘BridgeFest’. Bu disgyblion yn perfformio cerddoriaeth dan fentoriaeth Izzy ac MC Tumi Williams yn y lleoliad cerdd proffesiynol a elwir yn Gwdihŵ yng Nghaerdydd.

Nod y prosiectau allgymorth hyn oedd annog ymgysylltu cymdeithasol ynghyd â meithrin hyder ac ennyn uchelgais trwy gyfrwng creadigrwydd.

Gweithiwr Prosiect: Izzy Rabey

Os hoffech gael mwy o wybodaeth am y prosiect, cysylltwch ag Izzy Rabey ar 01656 729246 neu [email protected]

Oriel