Proms Teuluol 2018 a 2019 yn Neuadd Dewi Sant

Mae corau yn ychwanegu eu lleisiau i'r prom

Yn 2018, gofynnwyd i Laura pe byddai ei chorau yn canu fel rhan o’r prom. Gydag amrywiaeth anhygoel o 101 o bobl o bob oed ac o bob cefndir, bu i 4 babi, oedolion dros 80, cymysgedd gwych o alluoedd/anableddau, lleisiau gwahanol a rhywiau gwahanol gymryd rhan. Arweiniwyd y corau gan Laura, ac roeddent yn cynnwys Cardiff Canton Singers, Chapter Singers, Côr Cymunedol Porthceri, Côr Staff YMCA, Côr Mind Casnewydd, yn ogystal â Tanio – phrosiectau Celfyddydau Cymunedol Cwm a Bro – Oasis World Choir and Band, a Chôr Cymunedol Betws (Arweinir gan Ruth Bradshaw).

 

Bron i flwyddyn yn ddiweddarach, cawsom wahoddiad i ganu unwaith eto. Y tro yma y thema oedd y tywydd, ac felly roedd gennym 2 gyflwynydd “rhagolygon y tywydd” enwog – Derrick Brockway a Behnaz Akhgar.

 

Ar gyfer y gân Here Comes the Sun, (trefniant llais a cherddorfaol gan Laura), llwydom i ychwanegu ieithoedd gwahanol at yr adran “Sun sun sun here it comes”, cafodd Iorwba, Arabeg, Ffrangeg, Sbaeneg, Cymraeg eu hychwanegu gan aelodau Oasis World Choir. Roedd yn ddiwrnod hynod gyffrous arall gyda chyfanswm o 110 o gantorion.

 

Cawsom adborth gwych ar y diwedd, a dywedodd Michael Bell, yr arweinydd, y byddai wrth ei fodd yn gweithio gyda ni eto yn y dyfodol.

 

Roedd yn enghraifft wych o’r gymuned a chelfyddyd fawr yn cydweithio’n llwyddiannus, i gael gwared ar yr elitaeth sydd, ar brydiau, yn rhan o gerddoriaeth glasurol a’i lleoliadau perfformio.

 

Cafodd y prosiect ei gomisiynu gan Arts Active.

Gweithwyr Prosiect – Laura Bradshaw, Ruth Bradshaw a Tracy Pallant

Os hoffech gael mwy o wybodaeth am y prosiect, cysylltwch â Tracy Pallant ar 01656 729246 neu [email protected]

Dyfyniadau

"Diwrnod sy’n codi calon"

(Aelod o'r côr)

"Mae’n wych bod yn rhan o berfformiad mor amlddiwylliannol/aml-ffydd gyda phawb yn mwynhau’r un peth"

(Aelod o'r côr)

"Pŵer cerddoriaeth i drechu popeth"

(Aelod o'r côr)

"Hoffwn pe bai bywyd yn gallu bod fel hyn yn fwy aml"

(Aelod o'r côr)

Oriel