Côr Cymunedol BetwPryd: Dyddiau Mercher 6pm - 8pm

Ble: Canolfan Cyfryngau Sardis, Betws

Faint Am ddim

Ymarfer côr a chyfle i gwrdd i bobl o bob oed a gallu, nid oes angen profiad arnoch, galwch heibio ac ymunwch â ni am ychydig o oriau o fwynhad pur!

 

Am ragor o wybodaeth, ffoniwch Ruth Bradshaw ar 01656 729246, neu e-bostiwch [email protected]

Lle i AnadluPryd: Dyddiau Iau 1pm - 3pm

Ble: Eglwys St Catherine, Pontypridd

Faint Am ddim

Grŵp Celf a Llesiant

 

Am ragor o wybodaeth, ffoniwch Katja ar 01656 729246, neu e-bostiwch [email protected]

Te CreadigrwyddPryd: Dyddiau Iau 10.30pm - 12 pm

Ble: Ward adsefydlu yn Ysbyty Sam Davies, Y Barri

Faint Am ddim

Sesiynau Cerddoriaeth i Gleifion

 

Am ragor o wybodaeth, ffoniwch Katja ar 01656 729246, neu e-bostiwch [email protected]

ECO YsgolPryd: Ar waith ar hyn o bryd

Ble: Canolfan Celfyddydau Amgylcheddol Sony, Pencoed

Faint Rhad ac am ddim

Mae ein rhaglen creadigrwydd awyr agored a’n Hysgol Goedwig ar gyfer 2019 ar waith yng Nghanolfan Amgylcheddol Sony ym Mhencoed. Rydym wedi bod yn brysur yn cyflwyno gweithdai amgylcheddol ‘Keen to be Green’ gyda 150 o ddisgyblion o Ysgol Gynradd Pencoed, a gweithdai Celfyddyd Amgylcheddol, adeiladu gwalau a rafftiau bach gyda disgyblion Cyfnodau Allweddol 2 a 3 o Ddarpariaeth Amgen y Bont. Mae ein Gweithdai Anghenion Dysgu Ychwanegol a’n Gweithdai Gwyliau’n canolbwyntio ar ddysgu mwy am natur a’r amgylchedd, sgiliau ymarferol awyr agored a sgiliau bywyd.

 

I gael mwy o wybodaeth am y prosiect hwn, cysylltwch ag Alys Byrne ar 01656 729246 neu [email protected]

Gardd Glöynnod BywPryd: Ar waith ar ddydd Mercher

Ble: Tanio - Celfyddydau Cymunedol y Cymoedd a’r Fro, Betws

Faint Rhad ac am ddim

Sesiynau wythnosol ar gyfer oedolion a chanddynt broblemau iechyd meddwl. Rydym yn gweithio mewn modd creadigol, sy’n canolbwyntio ar y person, trwy gyfrwng y celfyddydau er mwyn rhoi cymorth ac anogaeth i’r rhai sy’n cymryd rhan, a hynny mewn amgylchedd croesawus a chyfeillgar.

I gael mwy o wybodaeth am y prosiect hwn, cysylltwch â Katja Stiller ar 01656 729246 neu [email protected]