Grant awarded by Anthem for our Tune Up Project!

🥳 Diolch i Anthem Wales am y grant a roddwyd i ni trwy’r Rhwydwaith Atsain, fydd yn cofnogi ein prosiect. Bydd y grant hwn yn caniatáu y gallwn gynnal gweithdai cerddoriaeth i bobl ifanc. Cadwch olwg ar ein prosiect Tune Up am ragor o ddiweddariadau. 👀🪘🎶


Thank you to Anthem Wales for their grant to support our upcoming Tune Up project! Given to us through the Atsain Network, the grant will allow us to start music workshops for young people. Keep an eye out for updates on our Tune Up project.