Celf a Chrefft ar Gyfer y Teulu Oll

Hwyl ar gyfer y teulu i gyd.

Rydyn ni’n gyffrous iawn i gyhoeddu byddwn ni’n arwain sessiynnau Celfydau Awyr Agored ar gyfer teuluoedd ym Mharc Pandy yn Washeries Aberogwr pob Ddydd Sadwrn ym mis Mawrth.

Does dim angen bwcio, dewch draw i’n gweld ni. 10:00yb tan 12:00yp ym Mharc Pandy a 13:00yp tan 15:00yp yn Washeries Aberogwr, ar y 5ed, y 12fed, 19eg a’r 26ain o Fawrth.

Dewch â’r plant, sgwrsiwch a gwnewch crefft i fynd adre gyda chi!